Utendørs isolering av grunnmur over bakken: En guide til materialer og installasjonstips

Oversikt

For å etterisolere en kjeller fra 1956 med 30 cm betongvegger og gjennomføringer som trenger oppgradering, kan utvendig isolering være den beste løsningen. Dette vil bidra til å hindre varmetap, fuktvandring og fuktskader, og redusere energiforbruket. Ved å bruke mineralull eller isolasjonsplater som er egnet for utvendig isolering av grunnmur, kan man sikre god varmeisolering og fuktsikring. Det er viktig å sørge for god ventilasjon og fuktsikring, samt å sikre at gjennomføringene er tettet godt. En tidligere drenering med XPS og knasteplast under bakken kan også bidra til å hindre fuktproblemer. Det kan være lurt å kontakte erfarne håndverkere for å få utført en grundig tilstandsvurdering før man velger å etterisolere utvendig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *