Når stilles klokka til sommertid og vintertid i 2024

Sommertid og vintertid

Hvert år, på den siste søndagen i mars, justerer vi klokken én time fram for å utnytte dagslyset bedre. Tilsvarende, på den siste søndagen i oktober, stilles klokken én time tilbake når høsten kommer. En tommelfingreregel er at klokka altid stilles mot sommeren, det vil si at på høsten stilles den tilbake og på våren stilles den frem.

stille klokka

Tidssone

Når sommertid er i bruk i Norge, overgår man til Sentraleuropeisk sommertid (CEST), som innebærer at klokken blir stilt én time fram i forhold til Sentraleuropeisk tid (CET), som brukes om vinteren. Dette er en praksis som brukes for å utnytte mer naturlig dagslys om kvelden i sommermånedene.

Sommertid praktiseres i mange land over hele verden, og antall måneder og hvilke måneder som omfattes varierer. Dette er ofte avhengig av breddegrad og geografisk plassering. Målet med sommertid er å oppmuntre til energibesparelse og øke muligheten for fritidsaktiviteter etter arbeidstid ved å dra nytte av lengre dagslysperioder om sommeren. Som nevnt tidligere, har noen land valgt å avskaffe sommertid av forskjellige årsaker, mens andre fortsatt praktiserer det.

Hvem begynte?

Tyskland og deres okkuperte områder under første verdenskrig var de første som innførte sommertid 30. april 1916. Norge og mange land i Europa fulgte etter samme år.

klokketårn tyskland

Hvorfor sommertid og vintertid?

Sommertid (klokken stilles én time fram om våren) tar sikte på å utnytte mer naturlig dagslys om kvelden om sommeren for å spare energi og oppmuntre utendørsaktiviteter. Vintertid (klokken stilles én time tilbake om høsten) gir mer morgendagslys om vinteren, forbedrer sikkerheten og følger tradisjonen i noen samfunn. De har vært gjenstand for debatt med hensyn til effektivitet og helseeffekter.

I disse moderne tider, mener noen derimot at energiforbruket faktisk går opp i noen land når klokka stilles til i sommertid, da folk bruker mer energi på å kjøle ned boligene sine enn det som spares på å slå på lyset én time senere om kvelden.

Skal vi slutte å stille klokka?

I Europa er det gjort beslutninger på EU-nivå angående sommertid og vintertid. EU har vedtatt en plan om å avskaffe tidsendringer og avslutte praksisen med sommertid og vintertid. Denne beslutningen ble tatt for å skape mer stabilitet og forutsigbarhet når det gjelder tid i Europa.

Planen gikk ut på at medlemslandene skulle kunne velge å avslutte sommertid og vintertid etter eget ønske. Hvis et land valgte å avskaffe tidsendringene, skulle det kunne opprettholde sin valgte tidssone hele året.

Det er viktig å merke seg at tidsplanen for avskaffelsen av sommertid og vintertid kan variere fra land til land, og det er opp til hvert medlemsland å gjøre den endelige beslutningen om når og hvordan de skal avslutte tidsendringene. Beslutningene kan også påvirkes av nasjonale hensyn og preferanser.

Husk

De fleste elektroniske apparater og duppedingser, som mobilen, nettbrettet, TV-en og PlayStation, stiller klokka selv automatisk, men det er lurt å dobbeltsjekke de forskjellige tingene i huset og ikke glemme armbåndsuret, den gamle vekkerklokka og klokka i bilen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *